отпадане

отпадане
същ. - отпадналост, изнемощялост, слабост, безсилие, изнуреност, умора, изтощение, преумора, немощ, отслабналост, отмалялост, отмаляване, отслабване
същ. - обезсърчение, отчаяние, падане духом
същ. - западане, залез

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • залез — същ. запад, заник, заход същ. замиране, отмиране, загасване, загиване, упадък, провала, изчезване същ. западане, отпадане, отпадналост, слабост същ. помрачаване, засенчване …   Български синонимен речник

  • западане — същ. наклоняване, упадък, отказ, отказване същ. отпадане, отпадналост, слабост, залез същ. разклащане, отслабване същ. разрушение, разруха, изпадане …   Български синонимен речник

  • обезверение — същ. обезсърчение, отчаяние, разколебание, разочарование, обезвереност, обезнадежденост, униние, унилост, малодушие, песимизъм същ. отпадане, безсилие, немощ, изнемощяване, отпадналост, слабост, омаломощаване …   Български синонимен речник

  • обезвереност — същ. обезверение, обезсърчение, отчаяние, разколебание, разочарование, обезнадежденост, униние, унилост, малодушие, песимизъм същ. отпадане, безсилие, немощ, изнемощяване, отпадналост, слабост, омаломощаване …   Български синонимен речник

  • обезкуражаване — същ. смут, малодушие, загубване надежда, деморализация, страх, боязън, изплашване, сплашване, отчайване, обезверение, обезсърчение, отпадане духом, разколебание, колебание, песимизъм …   Български синонимен речник

  • отмаляваме — гл. отмалялост, отпадналост, умора, слабост, отслабване, отмаляване, изнемощялост, изтощение, отпадане …   Български синонимен речник

  • отмалялост — същ. отпадналост, умора, слабост, отслабване, отмаляване, изнемощялост, изтощение, отпадане същ. отпуснатост, премалялост, притома …   Български синонимен речник

  • отпадналост — същ. изнемощялост, слабост, безсилие, изнуреност, умора, изтощение, преумора, немощ, отслабналост, отмалялост, отпадане, отмаляване, отслабване същ. обезсърчение, отчаяние, падане духом същ. западане, залез същ. апатит …   Български синонимен речник

  • притома — същ. умора, безсилие, отпадналост, отпадане, отпуснатост същ. отмалялост, премалялост …   Български синонимен речник

  • слабост — същ. немощ, липса на сили, безсилие, изнуреност, изтощение, изнемощялост, болнавост, старост, неиздръжливост, кекавост, хилавост същ. вина, грешка, махана същ. наклонност, пристрастеност, страст, влечение, склонност, привързаност, симпатия същ.… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”